Kim,YoonSik

김윤식

 

 

HEIGHT  189cm

BWH  35-31-36.5

SHOES  280mm

 

 

_